Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

AstroRaid (PC Download)

AstroRaid (PC Download)

Rozmiar: 2 MB
Wiecej produkty od: GameRange Studio
Sprzedawca: Regnow
Cena:
84,79 zł
Klikając "Kup pelna wersja", zgadzają siê pañstwo na Digital River, Inc. warunki užytkowania.
  - lub -  
System potrzeb:

Win95/98/ME/2000/XP,
Pentium 300Mhz,
32Mb RAM.
AstroRaid – Kolejna gra, w której zmuszeni jesteœmy bronić naszej planety przed złymi kosmitami. Oczywiœcie mamy tylko jeden myœliwiec, a przeciwników jest mnóstwo. Jedyna nasza szansa to zbieranie pozostałoœci obcych pojazdów, dziêki czemu ulepsza siê nasza broñ oraz oczywiœcie zwiêkszają szanse na pomyœlne zakoñczenie misji.