Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

Fireman's Adventures (PC Download)
Fireman's Adventures ScreenshotFireman's Adventures ScreenshotFireman's Adventures ScreenshotFireman's Adventures Screenshot

Fireman's Adventures (PC Download)

Rozmiar: 3 MB
Wiecej produkty od: 300AD
Sprzedawca: Regnow
Cena:
63,54 zł
Klikając "Kup pelna wersja", zgadzają siê pañstwo na Digital River, Inc. warunki užytkowania.
System potrzeb:

Win98/Me/2000/XP,
Pentium 400 MHz,
32 MB RAM
Fireman's Adventures - Gier o stražakach wciąž nie jest dužo, a przeciež bardzo wielu małych chłopców, nie znając realiów płacowych, chciałoby zostać w przyszłoœci stražakiem. Fireman's Adventures pozwoli wcielić siê w jednego z nich oraz ratować ludzi i budynki przed œmiercionoœnym ogniem. Grafika jest narysowana bardzo starannie, a wraz z bardzo prostym sterowaniem bohaterem w czerwonym uniformie powoduje, že gra jest przyjazna dla młodszych užytkowników komputera. Szkoda, že jedyna melodyjka wygrywa w głównym menu, a podczas ratowania towarzyszą nam jedynie nieartykułowane krzyki ludzi biegających w panice i dŸwiêki wykonywanych czynnoœci - gaszenie, otwieranie drzwi, itp. Fireman's Adventures jest nie tylko grą zrêcznoœciową, ale takže logiczną. Po planszy porozrzucane są przedmioty - wiadra i gaœnice do gaszenia, drabinki, siekierka do rozwalania i klucze do zamkniêtych drzwi. Przyrządy do niszczenia ognia mieszczą ograniczoną iloœć wody i kiedy ta siê skoñczy, trzeba je napełnić przy kranie. Przy bieganiu naležy zwrócić uwagê na płomienie zbližające siê do bulti z gazem lub kanistrami z benzyną. Kiedy do nich dotrą, ogieñ błyskawicznie siê powiêkszy. Poziom trudnoœci prezentowany przez Fireman's Adventures nie przykuje do monitora osób obeznanych z grami komputerowymi. Szkoda, bo przejœcie poziomów przygotowanych przez autorów nie zabierze dužo czasu, a po tym možna tylko bić własne rekordy czasowe. Ježeli jednak lubicie zabawy w stražaka, spróbujcie swych sił, nic nie zaszkodzi.