Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

Gry ogrodu

Sky High Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm to Fork (PC Download)
32,51 zł 6,99 złGreen Ranch (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Frenzy 4 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Up (PC Download)
32,51 zł 6,99 złTV Farm 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Tribe 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Fables (PC Download)
32,51 zł 6,99 złWeather Lord (PC Download)
32,51 zł 6,99 złTV Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 złMagic Farm 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFruits Inc. (PC Download)
32,51 zł 6,99 złHobby Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 złMy Farm Life (PC Download)
32,51 zł 6,99 złGarden Dash (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarmscapes (PC Download)
32,51 zł 6,99 złTerrafarmers (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Tribe (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Craft 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Mania 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złTropical Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Frenzy 3 (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Zarządzaj piêcioma rozmaitymi farmami na całym œwiecie i podejmij wyzwanie wykarmienia pingwinów i wyrobu bižuterii w Farm Frenzy 3! Poznaj niesamowicie zabawne poziomy, przedziwne zwierzêta i wiêkszą...

Funky Farm 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 złPlant This! (PC Download)
32,51 zł 6,99 złFarm Frenzy Pizza Party (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farm Frenzy Pizza Party - Czas wybrać siê na farmê aby zebrać składniki na pizzê dla całego miasteczka. Zaczniesz od siania trawy, karmienia zwierząt i zbierania owoców swojej pracy. Baw siê dobrze ciêžko...

Youda Farmer (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Youda Farmer - Chcesz zasmakować žycia na wsi jak nigdy przedtem? Wypróbuj Youda Farmer! ProwadŸ farmê, uprawiaj roœliny i zaopatruj okoliczne sklepy. Od ciebie zaležy satysfakcja handlarzy i radoœć ich...

Virtual Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Virtual Farm - Wskakuj na traktor i zamieñ malutką farmê w kwitnący biznes! Wybierz uprawy w Virtual Farm, uprawiaj ziemiê i podlewaj pola. Zbieraj dojrzałe plony i dostarczaj produkty na rynek. Ustalaj...

Sunshine Acres (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Sunshine Acres - Błêkitne niebo nad tobą, a olbrzymi obszar ziemi przed tobą. Wiêc gotuj siê na sadzenie, uprawianie i podlewanie abyœ mógł być spokojny o swoje uprawy! Codzienna ciêžka praca na roli,...

Sheep's Quest (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Sheep's Quest - Pokochasz tê rozrywkê umysłową, w której prowadzisz stado owiec przez siedem œwiatów mając za zadanie zebrać wystarczającą iloœć monet aby odbudować niegdyœ wspaniałą farmê. Przeprowadzenie...

Ranch Rush (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Ranch Rush - Zbierałeœ kiedyœ strusie jaja i miód od pszczół? Pomóž Sarze zmienić zrezygnowaną pielêgniarkê w kwitnącą farmerkê dziêki trzem akrom ziemi. Czy jej przebiegłe eksperymenty i ciêžka praca...

Plant Tycoon (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Plant Tycoon - Roœlina Tajkuny jest pewien ogrodnictwo udawanie gra gdzie ty karmić roœlina i eksperymentować z coraz wiêcej rzadki i wartoœciowy gatunek. Rasa i przekreœlać rasa roœlina do ty znaleŸć...

Orchard (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Orchard - Ivy miała juž wszystkiego dosyć kiedy właœnie dostała interesujący list od wujka. Odchodził na emeryturê i chciał jej przekazać swój sad. I chociaž Ivy nigdy nie pracowała na roli, pokochała...

Money Tree (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Money Tree - Kto powiedział, že pieniądze nie rosną na drzewach? Ogrodnik William odziedziczył bardzo dziwny dom, z jeszcze bardziej dziwnym drzewem na podwórzu. Pomóž mu łapać spadające liœcie i zamieniać...

Magic Seeds (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Magic Seeds – Gra o prowadzeniu farmy. Jane wydzieržawiła ziemiê i rozpoczêła uprawê roœlin i warzyw. Ma mało pieniêdzy, kilka magicznych ziaren i ogromne pragnienie pracy na roli. Pomórz jej zarobić...

Magic Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
W Magic Farm wcielasz siê w rolê młodej przedsiêbiorczej osoby prowadzącej piêkny, magiczny ogród. Uprawiaj róžne gatunki kwiatów i owoców w tej nowej, uroczej grze ekonomicznej. Sprzedawaj kwiaty pojedynczo...

Little Farm (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Little Farm - Normanowie opuœcili miasto aby osiąœć na farmie wuja Nate'a - ale to nie jest farma przeznaczona do wypoczynku! Walcz ze szkodnikami, zwierzêtami i pogodą w wyœcigu z czasem aby zebrać plony....

Lavender`s Botanicals (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Lavender's Botanicals - Rozszerzaj swój biznes pomagając jednoczeœnie całemu społeczeñstwu w Lavender's Botanicals! Podróžuj po œwiecie, poznawaj nowych ludzi, którzy pomogą tobie wyszukać nowe składniki...

Farmer Jane (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farmer Jane - Boisz siê niezdrowej žywnoœci? Zdaj siê na naturê i pêdŸ prosto na farmê! Jane i Joe są zdeterminowani aby przywrócić œwietnoœć ziemi dziadka chowając kurczaki, œwinki, krówki i inne zwierzaki....

Farm Mania (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farm Mania - Pomóž Ani i jej dziadkowi zmienić ugór w kwitnący interes. Hoduj rozmaite zwierzêta i roœliny - im wiêcej produkujesz, tym wiêcej možna póŸniej kupić. Rozbudowuj farmê niebywałymi dodatkami...

Farm Frenzy 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farm Frenzy 2 - Rozpocznij pogoñ za pieniêdzmi w tym szaleñczym sequelu Farm Frenzy. Karm kury, zbieraj jajka i dostarczaj dobra na lokalny rynek. Dbaj o wszystko zarabiając pieniądze na rozbudowê budynków....

Farm Frenzy (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farm Frenzy - Ježeli wy pomyœleliœcie žycie w wielkim mieœcie było pomylone, czekają dopóki wy otrzymujecie ładunek žycia kraju w Szaleñstwie Fermy! Codzienny roboty nigdy nie jest bardziej zajmujący...

Farm Craft (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Farm Craft - Wciel siê w Ginger i uchroñ okolicznych hodowców przed wchłoniêciem przez korporacjê Agrocorporate w tej zabawnej grze w zarządzanie czasem. Agrocorporate planuje stworzenie olbrzymich farm...

Dairy Dash (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Dairy Dash - Ach, žycie na farmie... czy može być coœ bardziej relaksującego? Zdaniem rodziny Smith: cokolwiek. Pomóž im siê pozbierać i ogarnąć rodzinną farmê. Zajmij siê krowami, kozami, kurami i owcami...

Bloom Busters (PC Download)
32,51 zł 6,99 złAlice Greenfingers 2 (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Alice Greenfingers 2 - Dołącz do Alice w momencie, gdy staje przed wyzwaniem ožywienia podupadającej farmy leniwego wuja Berry. Wujek jest dodatkowo schorowany, wiêc to Alice musi przywrócić œwietnoœć...

Alice Greenfingers (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Alice Greenfingers - Wkrocz w agrobiznes w intrygującej symulacyjnej grze! Zaprojektuj i stwórz swoje własne gospodarstwo pełne kwiatów, zwierząt i warzyw. Podąžaj za trendami rynkowymi, poznaj swoich...

Caroline's Garden (PC Download)
63,71 zł
Caroline's Garden to gra fabularna w której Nano, młody ogrodnik, musi pomóc Karolinie w sadzeniu najpiêkniejszych kwiatów i w ich póŸniejszej sprzedažy. Chêć wygrania festiwalu kwiatów Alun Alun to duže...

Plantasia (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Plantasia - Sadzić nasienia , plon kwiaty, odtwarzają fountains, i zegarek jak wasze ogrody bloom w ten zdumiewający czynnoœciowa gra! Wchodzą wasz luscious ogrody, gdzie magical kwiaty i fairy-in-training...

Harvest Mania To Go (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Harvest Mania To Go - Połožony na waszym ogólnym i etapie na waszym traktoru w ten rozweselający rolniczy odpowiednioœć gry. Praca tereny, zbierający cute mały veggies, owoce i kwiaty i obserwują wasz...

Garden Dreams (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Garden Dreams - Próbują waszą rêkê przy tej nowej przygodzie w krañcowym ogrodnictwie! Korzyœci są jedynymi drogą nastêpować po i robić co wy musicie wyrabiać waszemu ogrodowi rosnąć . Badają 80 fast-paced...

Fruity Garden (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Fruity Garden - Niewiarygodnie zabawna gra arcade dla całej rodziny. Wcielasz siê w rolê Anny Marii, której babcia przekazała pod opiekê sad owocowy. Zbieraj owoce, chroñ ogród przed krukami i ježami....

Flower Shop - Big City Break (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Flower Shop: Big City Break – Može wy pomagacie Meg obracają mały sklep kwiatu do "blooming" Powodzenie? Wy bêdziecie potrzebować utrzymywać klientów szczêœliwy, kwiaty blossoming i pieniądze wtaczający....

Enchanted Gardens (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Enchanted Gardens - Skrêcają i obracają pokład gry tworzyć układy i odtwarzają piêć piêkne ogrodów w tym delightful zbijać z tropu gra! Grać Ogród Tryb odmykać udoskonalenia i budują wasze ogrody, Zbijać...

Cash Cow (PC Download)
32,51 zł 6,99 zł
Cash Cow - Pomóž krowie Buck ocalić farmê w tej oryginalnej grze polegającej na liczeniu kasy! Cash Cow oferuje dwa unikalne tryby gry. Odbuduj farmê w Classic Mode albo œcigaj siê z czasem w Time Mode....