PC gry
Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

Produkty w szeregu ceny 70 zł - 299 zł

Bubble Elements (PC Download)
84,79 zł
Bubble Elements – Wysokiej jakoœci strzelanie do baloników, rzucające wyzwanie graczowi w œwiecie czterech žywiołów. Walcz z Ogniem, Wodą, Powietrzem i Ziemią! Stwórz prawdziwe tornado niszczące wszystko...

Alien Shooter 2 (PC Download)
84,79 zł
Alien Shooter 2 - To rozbudowana kontynuacja niskobudžetowej gry zrêcznoœciowej z 2003 roku. W drugiej czêœci niezmienione pozostało jedynie główne załoženie gry, czyli masowa eksterminacja obcych. Na...

Merry Motors 2: Megapolis (PC Download)
84,79 zł
Merry Motors 2: Megapolis to sequel popularnej serii edukacyjnych mini-gier. Tym razem dzieci nieco juž podrosły. Ich ulubione postaci wracają, aby nauczyć dzieci nowych rzeczy. Podobnie jak w poprzedniej...

The Zoo (PC Download)
127,29 zł
The Zoo to magiczna, trójwymiarowa papierowa składanka dla dzieci. To jedyna w swoim rodzaju gra 3D, bêdąca układanką twórców papierowych figurek. The Zoo oferuje 6 zabawnych gier i lekcji składania papieru....

Merry Motors (PC Download)
84,79 zł
The Merry Motors to kolekcja 27 gier uczących i bawiących, które pomogą twojemu dziecku w rozwijaniu pamiêci, umiejêtnoœci logicznego myœlenia, zdolnoœci matematycznych, wyobraŸni przestrzennej i kreatywnego...

Democracy (PC Download)
86,66 zł
Democracy - Jak byłby WY biegniecie kraj? Demokracja rozpoczyna z wami jak Prezydent współczesnego kraju waszego wyboru . kraj jest przesuwanym jak prosta demokracja gdzie wy potrzebujecie skoñczyć 50%...

Turtle Odyssey (PC Download)
84,79 zł
Turtle Odyssey – Otrzymują wciągany do całkowicie nowej przygody epic Dobry przeciw Zło który bêdzie brać graczy na polująca podróž skarbu do tajemniczego underwater œwiat . gra przybywa do žycia jak...

My little Flufties (PC Download)
84,79 zł
My little Flufties - To symulator žycia, dziêki któremu zaopiekujesz siê najnowszymi przyjaciółmi - fluftiesami. Poznaj je i ich przepiêkny, trójwymiarowy œwiat i zagraj z nimi w mnóstwo małych gier....

Cactus Bruce and the Corporate Monkeys (PC Download)
84,79 zł
Cactus Bruce and the Corporate Monkeys - Grają jak Pirat Cactus kto kontroluje grappling pazur maszyna który može zdobywać prawie wszelka pozycja w tym czyn /gra arkady. forma dla odlewania wacky przyjaciele...

Snowy: Fish Frenzy (PC Download)
84,79 zł
Snowy: Fish Frenzy - Snowy, sympatyczny biały miœ, którego znamy z poprzednich czêœci jego przygód, tym razem dostał niecodzienne zadanie, jakim bêdzie ochrona rybek przed kotami. Zadanie to nie jest...

Alien Battlecraft: Arena (PC Download)
84,79 zł
Alien Battlecraft: Arena - W tej grze užytkownik ma možliwoœć skonstruowania własnego pojazdu kosmicznego i wystawienia go do walki na arenie. Do jego dyspozycji jest ponad sto róžnych komponentów, z...

Bloxxit (PC Download)
84,79 zł
Bloxxit - Odmiana gry Mahjongg. Celem gry jest zlikwidowanie z ekranu wszystkich klocków. Po wskazaniu dwóch takich samych klocków nastąpi ich likwidacja. W odróznieniu od gier Mahjongg, možna zlikwidować...

AstroRaid (PC Download)
84,79 zł
AstroRaid – Kolejna gra, w której zmuszeni jesteœmy bronić naszej planety przed złymi kosmitami. Oczywiœcie mamy tylko jeden myœliwiec, a przeciwników jest mnóstwo. Jedyna nasza szansa to zbieranie pozostałoœci...

Alien Shooter (PC Download)
84,79 zł
Alien Shooter - Oczyœć naszą planetê z krwiožerczych alienów! Zostañ łowcą kosmicznych potworów. Uzbrojony w arsenał œmiercionoœnych broni, zapuscisz siê do zapomnianych kompleksów naukowych, laboratoriów...

Ancient Taxi (PC Download)
84,79 zł
Ancient Taxi - Czy pamiêtacie grê UGH!? Tak? Podobała Wam siê i spêdziliœcie z nią mnóstwo czasu? Teraz macie okazje zagrać w nową wersjê Waszej ulubionej gry, wiêc nie traćcie czasu i od razu ją œciągajcie....