Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

Merry Motors (PC Download)
Merry Motors ScreenshotMerry Motors ScreenshotMerry Motors ScreenshotMerry Motors Screenshot

Merry Motors (PC Download)

Rozmiar: 15 MB
Wiecej produkty od: AlbyMedia
Sprzedawca: Regnow
Cena:
84,79 zł
Klikając "Kup pelna wersja", zgadzają siê pañstwo na Digital River, Inc. warunki užytkowania.
System potrzeb:

Win95/98/ME/NT/2000/XP/Vista,
Pentium II 300 MHz,
64 MB RAM,
SVGA Video Card,
50 MB free hard drive space
The Merry Motors to kolekcja 27 gier uczących i bawiących, które pomogą twojemu dziecku w rozwijaniu pamiêci, umiejêtnoœci logicznego myœlenia, zdolnoœci matematycznych, wyobraŸni przestrzennej i kreatywnego myœlenia. Program ten jest szczególnie dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym, 5+ oraz ich rodzicom i nauczycielom. Bohaterami gier są maszyny: łódŸ podwodna, okrêt, helikopter, samolot, ciêžarówka, taxi, autobus, tramwaj i lokomotywa parowa, które zamieszkują miasteczko Merry Motors. £ódŸ podwodna sprawdzi twoją pamiêć i nauczy ciê ponad 20 kolorów. Helikopter przetestuje twoją pamiêć do dŸwiêków i pokaže ci akrobatykê lotniczą. Samolot dziêki kredkom bêdzie uczył rysowania i sprawdzi twoje umiejêtnoœci konstruktorskie. Ciêžarówka bêdzie ćwiczyć logiczne myœlenie i zagra z tobą w grê pamiêciową. W zajezdni bêdziesz malować tramwaje a na stacji autobusowej zbierzesz dzieci aby zabrać je do szkoły. Bêdziesz pomagał taksówce zawieŸć pasažerów na stacjê kolejową a pociąg bêdzie potrzebował pomocy aby odnaleŸć wszystkie wagony. Te i inne gry czekają na ciebie w Town of Merry Motors. Barwna i wesoła grafika uprzyjemni dodatkowo całą zabawê okraszoną ponadto oryginalną muzyką, tworzącą atmosferê niesamowitej przygody dostarczając dzieciom wielu godzin znakomitej zabawy.