Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!

Merry Motors 2: Megapolis (PC Download)
Merry Motors 2: Megapolis ScreenshotMerry Motors 2: Megapolis ScreenshotMerry Motors 2: Megapolis Screenshot

Merry Motors 2: Megapolis (PC Download)

Rozmiar: 39 MB
Wiecej produkty od: AlbyMedia
Sprzedawca: Regnow
Cena:
84,79 zł
Klikając "Kup pelna wersja", zgadzają siê pañstwo na Digital River, Inc. warunki užytkowania.
System potrzeb:

Win2000/XP,
Pentium III 600 MHz,
128 MB RAM,
DirectX: 6.0
Merry Motors 2: Megapolis to sequel popularnej serii edukacyjnych mini-gier. Tym razem dzieci nieco juž podrosły. Ich ulubione postaci wracają, aby nauczyć dzieci nowych rzeczy. Podobnie jak w poprzedniej czêœci, gra wciąga dzieci w wesołą zabawê jednoczeœnie poszerzając ich wiedzê. Zabawne doœwiadczenia pomogą im zdobyć nowe umiejêtnoœci i odkryć nowe talenty. Jednoczeœnie bêdzie to znakomite przygotowanie do szkoły dziêki trenowaniu koncentracji. Gra dostarcza odpowiedzi na dzieciêce pytania. Wszystkie zadania w grze prowadzone są przez pozytywnych mieszkañców miasteczka Merry Motors, specjalne pojazdy i maszyny, jak na przykład gaœnica, batyskaf, metro, betoniarka, helikopter policyjny, itp. Fantastycznie animowane postaci wciągają dziecko do uczącej zabawy. Dziecko uczy siê odczytywać godziny z zegarka, poznaje nowe kolory i uczy siê je rozróžniać, poznaje rozmaite figury geometryczne, rozwažać alternatywy i uczy siê nowych umiejêtnoœci. Gra podzielona jest na 27 mini-gier, z których každa zajmuje 5-10 minut. Každa gra stawia konkretny cel, towarzyszy jej unikalna muzyka i uczy nowych umiejêtnoœci. Wszystkie zasady i rezultaty są omawiane na głos, aby dziecko nie miało kłopotów ze zrozumieniem zadania.